Platform

ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ (ՆԱԽԱԳԻԾ)

 

 

Բովանդակություն

 

  1. Ընդհանուր դրույթներ

Նոր որակի հայկական պետությունը, դրա ձևավորման և զարգացման

ռազմավարական հայեցակարգի հասկացությունը, բնութագիրը և

վերանայման պայմանները

Առկա իրավիճակը. մարտահրավերներ և հնարավորություններ

Առկա իրավիճակը պայմանավորող հիմնական գործոնները

Ռազմավարական հայեցակարգի մշակման և իրականացման հանգամանքները

Հայկական գործոնի ձևավորման ու գործառման բարոյաարժեքային ուղենիշը

Ռազմավարական հայեցակարգի հիմնասյուները

Ռազմավարական հայեցակարգի հիմնական սկզբունքները

Ազգային շահերն արտահայտող գլխավոր նպատակը և հիմնական խնդիրները

  1. Ռազմավարական հայեցակարգը ներպետական մակարդակում

Սոցիալ-մշակութային ոլորտ

Սոցիալ-տնտեսական ոլորտ

Գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտ

Տեղեկութային ոլորտ (Տվյալ ոլորտը մշակման փուլում է)

Բնապահպանական ոլորտ

Պաշտպանական ոլորտ

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտ

  1. Ռազմավարական հայեցակարգը համազգային մակարդակում

 Պահանջատիրական ոլորտ
Ժողովրդագրական ոլորտ
Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ոլորտ

 

  1. Ռազմավարական հայեցակարգը միջազգային մակարդակում

Արտաքին հարաբերությունների ոլորտ

Ռազմավարական հայեցակարգը ենթակա է ճշգրտումների և վերանայման` ըստ ներպետական, ներազգային ու միջազգային իրադրության և հայության ռազմավարական գերակայությունների փոփոխման ու նպատակների իրագործման: